Powstaje placówka opiekuńcza dla osób przewlekle chorych

Gabinet lekarski, kuchnia i zaplecze administracyjne ulokowane zostały w pomieszczeniach tymczasowych, a część podopiecznych przeniesiono do innych placówek. Właśnie rozpoczęła się przebudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej. Za rok działać tu będzie nowa placówka opiekuńcza z funkcjami opieki i dziennego wsparcia dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców z zachodnich dzielnic Gdyni. Już w chwili powstawania przy ul. Chwarznieńskiej placówki dla bezdomnych mężczyzn, czyli w roku 1996, było jasne, że taki ośrodek może być tylko rozwiązaniem tymczasowym. 30 miejsc, które przygotowano, szybko się zapełniło, a liczba klientów placówki nadal rosła.
- Z jednej strony widzieliśmy, że istnieje potrzeba zapewnienia takiego wsparcia, jakie oferuje placówka. Z drugiej, zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli myślimy o powrocie bezdomnych do życia w społeczeństwie, to ani noclegownia, ani schronisko nie mogą być rozwiązaniem docelowym i na zawsze. Dziś realizują się wszystkie założenia, które wtedy przyjmowaliśmy. Z powodzeniem prowadzimy programy usamodzielniania, bo nie chcemy nikogo przyzwyczajać do stałego korzystania z pomocy społecznej – tłumaczy Mirosława Jezior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
- Dzięki prowadzonej w Gdyni od lat polityce wyprowadzania z bezdomności, jesteśmy w sytuacji, w której możemy zlikwidować schronisko dla mężczyzn. Na działce, na której się znajdowało, zaczynamy nową, ważną i bardzo potrzebną gdynianom inwestycję, czyli budowę ośrodka opiekuńczego dla osób przewlekle chorych. Będzie drugą tego typu placówką w naszym mieście. Ta, która działa na Oksywiu, cieszy się bardzo dużą popularnością. Miejsca, gdzie osoby chore, które przed powrotem do domu ze szpitala poddawane są rehabilitacji, są niezbędne – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Michał Guć dodaje, że rozważana jest też możliwość zapewnienia w nowym ośrodku dla zachodnich dzielnic dziennej opieki dla osób z chorobami otępiennymi. Dziś udzielana jest ona przy ul.Wąsowicza, ale mieszkańcom zachodnich dzielnic wygodniej będzie korzystać z takiego wsparcia na miejscu.
- Wyrysowaliśmy mapę Gdyni i analizowaliśmy dostępność usług w dzielnicach, mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie na całodobową opiekę i fachową pielęgnację. Ważne jest też takie zorganizowanie instytucji opieki całodobowej i dziennej, żeby można było włączać społeczność lokalną i animować sąsiedztwo po to, by w placówce pojawiał się ktoś poza jej podopiecznymi – wyjaśnia Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Z dotychczasowego Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego, który zmienia swoją funkcję, pozostanie tylko część murowana. Kontenery stojące wzdłuż ul. Chwarznieńskiej zastąpi nowy, jednopiętrowy budynek. Całkowita powierzchnia zwiększy się z 840 do 880 m kw. Projekt budowlany zakłada też możliwość nadbudowy, w razie potrzeby, jednej kondygnacji. 
Całość podzielona zostanie na dwie strefy: czerwoną i niebieską.
Ta pierwsza przeznaczona będzie dla osób wymagających opieki całodobowej, ale świadczonej czasowo - przez pół roku, z możliwością przedłużenia w razie potrzeby. Zatrudniony tu personel będzie stale i kompleksowo monitorował stan zdrowia pensjonariuszy, aby po zakończeniu okresu świadczenia opieki można było dokładnie określić charakter dalszego potrzebnego wsparcia. Przestrzeń zostanie zagospodarowana tak, by można było np. swobodnie transportować podopiecznych z łóżkami do pomieszczeń rehabilitacyjnych. Planowany jest też zakup łóżek antyodleżynowych i podnośnikowych zapewniających komfort osobom leżącym.
Strefa niebieska to strefa wsparcia dziennego. Znajdzie się w niej m.in. świetlica z dużymi oknami, które zapewnią widok na pobliski las i nowy dziedziniec. W tej strefie mają być prowadzone zajęcia usprawniające z naciskiem na różnego rodzaju treningi umiejętności codziennych, np. pamięci.
- Chcielibyśmy w te formy aktywizacji dziennej włączać nie tylko podopiecznych i ich rodziny, ale też społeczność lokalną. Być może pojawi się wolontariat senior dla seniora, być może działania międzypokoleniowe – zdradza Jarosław Józefczyk.
Do końca tego roku nowy ośrodek ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Miesiące zimowe i wczesnowiosenne wykorzystane zostaną na prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Pierwsi podopieczni pojawią się tu w połowie 2018 roku. Placówka opiekuńcza z funkcjami opieki i dziennego wsparcia będzie mogła przyjąć 54 osoby. Kosz prac to ok. 2,5 mln zł. 
fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Podniesienie bandery na ORP Kormoran przy nabrzeżu Pomorskim
Miasta szczęśliwe? Gdynia mówi, jak to się robi
Zakłócenia w dostawie zimnej wody
159 tysięcy z puszki dla gdyńskich hospicjów
Miasto wspiera mieszkańców Pekinu