Porządki na placu Górnośląskim tuż-tuż

Plac Górnośląski może stać się ulubionym miejscem spotkań mieszkańców tej części Orłowa. Lada dzień rozpocznie się pierwszy etap porządkowania tego terenu. To inicjatywa mieszkańców realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ma być ona wstępem do rozmów o tym, jak to miejsce powinno wyglądać w przyszłości. Obecny wygląd Placu Górnośląskiego ukształtował się w późnych latach 90. Wtedy przeniesiono tu pawilony handlowe z ul. Batorego, a niedługo później powstał także plac zabaw. I chociaż zakupy m.in. ekologicznych produktów czy rozrywka dla najmłodszych przyciąga na plac Górnośląski tłumy odwiedzających, nie jest tajemnicą, że potencjał tego miejsca jest znacznie większy.
- To główny plac tej części dzielnicy, ale częściej się go mija lub przechodzi obok, niż zostaje na dłużej. Tymczasem z powodzeniem mógłby stać się miejscem spotkań mieszkańców Orłowa oraz pobliskich dzielnic. Stąd pomysł, by w ramach Budżetu Obywatelskiego chociaż trochę uporządkować ten teren – mówi Basia Marchwicka, autorka projektu estetyzacji tego miejsca w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Plan uporządkowania tego terenu zakłada m.in. uregulowanie skarp, likwidację stopni, zasianie nowego trawnika oraz wytyczenie żwirowych ścieżek. Założenia te, ujęte w inicjatywie „Estetyzacja terenu zielonego przy pl. Górnośląskim – etap 1”, zyskały poparcie 290 mieszkańców Orłowa, którzy w listopadzie 2015 roku brali udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. To drugi najlepszy wynik – zaraz po progu zwalniającym przy ul. Wrocławskiej. Oba projekty zostały wskazane do realizacji, ponieważ pozwolił na to budżet przeznaczony dla dzielnicy.
Próg zwalniający wykonano już w czerwcu 2016 roku. Estetyzacja placu Górnośląskiego to jednak bardziej złożony projekt. Planowano, że dokumentacja projektowa będzie gotowa do lipca 2016, by tego samego roku rozpocząć prace w terenie. Termin ten jednak został przesunięty na grudzień 2016 roku, konieczne było bowiem przeprowadzenie dodatkowych uzgodnień z wnioskodawcą, działaczami Towarzystwa Przyjaciół Orłowa oraz Radą Dzielnicy. Zorganizowano w tym celu pięć spotkań.
- Cenne z historycznego punktu widzenia są założenia urbanistyczne placu Górnośląskiego z lat 30. XX w., czytelne do dzisiaj. Zależy nam na zachowaniu oryginalnej geometrii alejek drzew. Trzeba o nie zadbać, ale także stworzyć lepsze warunki dla ludzi spotykających się i robiących tu zakupy. Mamy pomysł jak to zrobić. Projekt konsultowaliśmy m.in. pod względem funkcjonalnym. Jest on dokładnie przemyślany. I dobrze, bo to miejsce zasługuje na godną reprezentację – mówi Sławomir Kitowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, jeden z uczestników konsultacji społecznych.
Roboty na placu Górnośląskim rozpoczną się jeszcze w lipcu, by pod koniec sierpnia uporządkowany plac został oddany do użytku mieszkańców. Koszt prac ostatecznie wyniesie blisko 180 tysięcy złotych, czyli więcej, niż cała pula Budżetu Obywatelskiego dla Orłowa w edycji 2015.
Inicjatorzy zmian na placu Górnośląskim przekonują, że sierpniowe prace to zaledwie wstęp do rozmowy o tym, jak w przyszłości powinno wyglądać to miejsce. Każdy, kto chciałby podzielić się swoim pomysłem, może zgłosić się do Rady Dzielnicy Orłowo.
- W przyszłości chcielibyśmy zorganizować kolejne konsultacje, w których efekcie wypracowalibyśmy docelowe rozwiązania dla tego terenu. Chcemy, by było to miejsce funkcjonalne i maksymalnie przyjazne mieszkańcom – mówi Basia Marchwicka.
Warto więc brać udział w konsultacjach, by mieć realny wpływ na przestrzeń wokół siebie.
fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku