Kolejne postępy na linii PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna przygotowała kolejny odcinek „Kroniki budowy PKM w Gdyni”, która dokumentuje postęp prac przy budowie dwóch dodatkowych przystanków PKM na linii kolejowej 201 – Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Film obejmuje realizację projektu od kwietnia do czerwca 2017 r. Realizowany projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na początku obejmował budowę do końca 2015 r. 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem, z 8 nowymi przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna była planowana dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 roku. Zwiększono jednak unijne dofinansowanie projektu PKM z 70 do 85 procent, a władze województwa oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków PKM planowanych na linii 201 – Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – już w ramach I etapu projektu PKM.
 
Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudną lokalizację, wymagającą szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK, czyli zarządcą linii 201, powstaną w II połowie 2017 r. A to oznacza, że będzie to trzy lata wcześniej, niż pierwotnie planowano.

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte