Wakacyjne remonty gdyńskich szkół i przedszkoli

Podczas gdy uczniowie wypoczywają po całym roku nauki, w ich szkołach trwają remonty. Wszystko po to, by we wrześniu mogli wrócić do estetyczniejszych pomieszczeń i wyższego standardu warunków nauki. Miasto na ten cel przeznaczy ponad 15 mln złotych. Prace remontowe prowadzone będą w ponad 80 gdyńskich placówkach. Na liście działań nie zabraknie wymiany posadzek, sanitariów, kotłów, instalacji elektrycznych, izolacji ścian, modernizacji placów zabaw oraz remontów sal gimnastycznych czy basenów.
- Zaraz po wakacjach gdyńscy uczniowie trafią do odnowionych i przygotowanych na nowy rok szkolny budynków. Chcąc nadal utrzymać pozycję lidera w województwie pod względem zdawalności i jakości edukacji wiemy, że musimy intensywnie inwestować, by uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki – mówi wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.
I dodaje:
- W tym roku na remonty placówek oświatowych przeznaczyliśmy 15.400.000 zł, czyli prawie milion złotych więcej niż w roku ubiegłym. Gdynia to miasto, w którym poziom nauczania jest wysoki, dlatego dążymy do tego, aby warunki w budynkach szkolnych dorównywały najwyższym, europejskim standardom.
Lista remontowanych placówek:

Szkoły Podstawowe Nr: 6, SP 8 (ZS Nr 5), SP 10, SP 11 (ZS nr 6), SP 12 (ZS Nr 7), 13, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 29, SP 31 (ZS Nr 9), 33, 34, 35, 39, 40, SP 43 (ZS Nr 11), SP 44 (ZS Nr 12), SP 46 (ZS Nr 13), SP 47 (ZS Nr 14), SP 48 (ZS Nr 15), ZWE Nr 1


Szkoła Podstawowa Specjalna: ZSS Nr 17


Przedszkola Nr: 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53 (ZSP Nr 1), 54 (ZS Nr 10), 56


Gimnazja Nr: 1, 2, 3, 4, 11


Licea Ogólnokształcące Nr: ZSO Nr 1 (III LO), ZSO Nr 2 (II LO), VI LO, IX LO, X LO, ZSSO (VII LO), ZSO Nr 5 (XIV LO)


Liceum Ogólnokształcące Specjalne: ZSO Nr 6


Szkoły Zawodowe: Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych, Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych, Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2


Edukacyjna Opieka Wychowawcza: S.O.S.W. Nr 1, S.O.S.W. Nr 2

Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni jest również w trakcie realizacji zadań z funduszy unijnych obejmujących rozwój szkolnictwa zawodowego oraz termomodernizację 17 gminnych budynków użyteczności publicznej - w tym 16 budynków oświatowych.
Rozwój szkolnictwa zawodowego:
1. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
2. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
3. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
4. Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Termomodernizacja 16 budynków oświatowych:
1.   Zespół Szkół Nr 7
2.   Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
3.   Gimnazjum Nr 4
4.   Szkoła Podstawowa Nr 6
5.   Zespół Szkół Nr 10
6.   Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
7.   Szkoła Podstawowa Nr 34
8.   Szkoła Podstawowa Nr 21
9.   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
10. Zespół Szkół Nr 11
11. Szkoła Podstawowa Nr 16
12. Szkoła Podstawowa Nr 33
13. Zespół Szkół Nr 9
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
15. Zespół Szkół Nr 6
16. VI Liceum Ogólnokształcące

Zakres prac będzie obejmował m.in.: budowę węzłów cieplnych, modernizację systemów grzewczych, montaż pompy ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż turbiny wiatrowej, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji elektrycznej i automatycznej regulacji oświetlenia.
fot. Szkoła Podstawowa nr 35

Po XLII sesji Rady Miasta Gdyni
Zobacz świat kina „od kuchni” w Gdyńskiej Szkole Filmowej
Świętuj 2 i 3 maja #wGdyni
Pekin: jeszcze można przystąpić do Programu Osłonowego
8 milionów na kształcenie studentów AMW