Centrum Integracji Społecznej zaprosiło na dzień otwarty

W gdyńskim Centrum Integracji Społecznej słowo „praca” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Uczestnicy projektu aktywizacji społeczno - zawodowej „Pracownia” wspierającego osoby borykające się z problemem poszukiwania zatrudnienia szkolą się i uczą praktycznych zajęć pod okiem trenerów czy instruktorów. Biorą udział w warsztatach społecznych oraz praktykach u pracodawców reprezentujących różne branże przemysłu i usług. W poniedziałek (26.06) w siedzibie CIS-u przy ul. Energetyków 13 A wspólnie z kadrą placówki zaprosili partnerów i gości, pokazali efekty swoich dotychczasowych działań, przygotowali konkursy integrujące i… smaczny poczęstunek. - Od inauguracji naszych zajęć w projekcie System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej „Pracownia” minęły ponad trzy miesiące. Przez ten czas wydarzyło się już na tyle dużo, że chcieliśmy pokazać partnerom i gościom z gdyńskich instytucji jak zmieniła się nasza obecna siedziba, a także przybliżyć charakter zajęć, które oferujemy uczestnikom projektu – wyjaśnia Grażyna Truchanowicz, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie mieści się przy ul. Energetyków 13 A, w części budynku po byłej szkole. Wszystkie pomieszczenia wyremontowały osoby, które na początku marca rozpoczęły zajęcia w ramach projektu aktywizacji zawodowej. Udział w pracach remontowych siedziby CIS-u był z jednej strony doskonałą praktyką, z drugiej pozwolił zintegrować uczestników i zachęcić ich do udziału w kolejnych zajęciach. Tych w ofercie placówki nie brakuje.
- Uczestnicy są w naszym projekcie na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. To swoisty rodzaj zatrudnienia, za które otrzymują świadczenie integracyjne (728 zł miesięcznie). Dla każdej osoby przygotowujemy indywidualny program. Oczywiście, kontrakt nakłada określone obowiązki, ale nie zauważamy, aby były nadmiernie kłopotliwe– tłumaczy Grażyna Truchanowicz. - Półroczne zajęcia, które proponujemy wszystkim uczestnikom, mają nauczyć zawodu, pomóc w zdobyciu praktyki oraz uzyskaniu zatrudnienia. Wspólnie z uczestnikami wzmacniamy ich osobowość, przywracamy wiarę we własne możliwości. Jej brak jest niekiedy największą przeszkodą w znalezieniu i utrzymaniu pracy.
W budynku przy ul. Energetyków 13 A znajdują się m.in. pracownia komputerowa i niewielki warsztat do prac remontowych. Na terenie przylegającym do budynku organizowane są zajęcia z prac ogrodniczo – porządkowych. Jest też miejsce na spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, motywacji i doradztwa zawodowego.
- Zajęcia oferowane w naszej siedzibie są pierwszym krokiem do tego, aby uczestnicy projektu „Pracownia” przełamali własne bariery i mogli rozpocząć pierwsze prace u wyszukiwanych pracodawców – tłumaczy Grażyna Truchanowicz. - Dla przykładu, kilka osób już odbywa praktyki w zakładach gastronomicznych. Jeden z panów znalazł pracę w warsztacie stolarskim, inny uczestnik praktykuje w zawodzie ochroniarza. Coraz więcej osób z grupy 21 uczestników rozpoczyna zajęcia poza siedzibą CIS-u. Stąd już niewielki krok, aby znaleźć stałą pracę i odmienić swoje zawodowe życie.
Podczas poniedziałkowego spotkania uczestnicy CIS chętnie dzielili się wrażeniami z pracy w Centrum Integracji Społecznej. – W zajęciach biorę udział dopiero od tygodnia – mówiła jedna z pań. - Do poszukiwania pracy zmusiła mnie życiowa sytuacja, z nadzieją patrzę na możliwość powrotu do pracy po wieloletniej przerwie. Liczę, że w trakcie warsztatów przygotuję się do rozmowy kwalifikacyjnej, napiszę swoje CV, sprawdzę swoje możliwości.

Specjalnie na potrzeby Dnia Otwartego uczestnicy przygotowali krótki film dokumentujący ich codzienny rytm pracy. – Razem z koleżanką zmontowaliśmy zdjęcia, które robiłem w czasie różnych zajęć – informuje Adam, uczestnik projektu. - Zajęcia trwają sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Pracujemy w ogrodzie, remontujemy różne przedmioty w naszym warsztacie, więc liczę, że nauczę się zawodu i rozpocznę pracę. Dziś prezentujemy naszą siedzibę, którą także we własnym zakresie odmalowaliśmy i pomagaliśmy przy wyposażaniu w nowe meble.
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni jest jednym z czterech filarów w ofercie Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia”. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą zostać przyjęte na zajęcia w CIS-ie za pośrednictwem pracowników socjalnych lub Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy kandydat spotyka się z ekspertami, którzy decydują o zakwalifikowaniu do określonej ścieżki. Obok gdyńskiej placówki CIS, w projekcie uczestniczą Laboratorium Innowacji Społecznych, Fundacja Gospodarcza oraz Centrum Integracja Gdynia. Projekt będzie realizowany do września 2022 roku.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!