Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie? Już za chwilę!

Amatorzy aktywnego spędzania wolnego czasu na Chwarznie-Wiczlinie na pewno zwrócili uwagę na prace prowadzone w dzielnicy. Siłownia zewnętrzna już jest gotowa, a budowa łącznie około 1,3 kilometra ścieżek rowerowych zbliża się do końca. Te inwestycje to nic innego jak realizacja jednego ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2015. W mocno poszerzonym zakresie! BO razy osiem
Projekt „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie” pierwotnie zakładał budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej oraz ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Mokrej. Ostatecznie jednak został rozszerzony także o rozbudowę ulic poprzez budowę trasy dla pieszych i rowerzystów od Szkoły Podstawowej nr 37 do ul. Zaruskiego. I tak, z projektu BO wycenianego na trochę ponad 540 tysięcy złotych, realizowana jest inwestycja warta łącznie blisko 4,5 miliona zł! Realizacja jest zatem aż osiem razy większa.
- Rozmowy z mieszkańcami, ich zaangażowanie w opracowanie i promocję projektu, poparcie radnych dzielnicy, a przede wszystkim gorący odbiór i udział gdynian w głosowaniu były żywym dowodem na to, że „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie” to potrzebny projekt. Niejednokrotnie słyszeliśmy od mieszkańców, że mógłby zostać zrealizowany w większej skali, ponieważ w dzielnicy brakuje ścieżek rowerowych. Zdecydowaliśmy się więc poszerzyć projekt mieszkańców o ponad kilometr nowej trasy dla cyklistów. Cieszy mnie, że mieliśmy taką możliwość - mówi Paweł Brutel, przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.
Niezbędne kroki
Uzgodnienia dotyczące realizacji inwestycji na wskazanej przez mieszkańców działce trwały do kwietnia 2016 roku. Przygotowano m.in. dokumentację projektową, a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Siłownię przy ul. Okrężnej do użytku oddano na przełomie października i listopada 2016. Plac wyposażono m.in. w popularne w całym mieście orbitreki, pylony czy wyciąg górny.
W przypadku projektów dotyczących remontów czy przebudowy ulic uzgodnienia trwają dłużej. Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej trasy od ul. Mokrej podpisano w styczniu 2016, a do połowy sierpnia trwało skompletowanie uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, badań geologicznych gruntu, inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Zgody zostały wydane w lutym 2017 roku.
Następnie na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Pod koniec lipca prace mają zostać zakończone. Inwestycja, wraz z m.in. montażem ławek i tzw. przysiadaków oraz przebudową oświetlenia ulicznego, to koszt ponad 860 tysięcy złotych.
Ostatnia część tej inwestycji - blisko 1,2-kilometrowa trasa pieszo-rowerowa od SP 37 do ul. Zaruskiego wraz z małą architekturą - realizowana ma być mniej więcej do końca października. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wybranym wykonawcą, a po tym zostanie przekazany plac budowy. Koszt tej części inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych.  
Mieszkańcy wskazują

Na projekt „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie” zagłosowało dokładnie 1611 mieszkańców. Wybrali go spośród 11 zgłoszonych propozycji.
 
- Mieszkańcy Gdyni są po prostu aktywni i widać to w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. Stąd wprowadziliśmy także premię „+1” dla tej dzielnicy, w której oddanych jest najwięcej głosów w ramach BO. Poprzednią edycję zdominowali głosujący na projekty Pustek Cisowskich-Demptowa i to w tej dzielnicy realizowany jest dodatkowy projekt. Z niecierpliwością czekam na wyniki tegorocznej edycji – dodaje Paweł Brutel.
Pod koniec lipca na Chwarznie-Wiczlinie rozpocznie się także realizacja innego projektu Budżetu Obywatelskiego – budowa nowoczesnego boiska ze sztuczną murawą przy Zespole Szkół nr 15, przy ul. Jowisza. Będzie to teren dostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

W hołdzie więźniom gdyńskiego podobozu Stutthof
„O Operze i o prawie” z prof. Łętowską w GCF
Polskie okręty wróciły z międzynarodowego ćwiczenia Passex
Zgaś światło i włącz się do akcji "Godzina dla Ziemi" WWF
„Dar Pomorza” przyciąga turystów po kolejnych renowacjach