Gdyńska ROSZADA otrzyma grant na praktyczne testowanie

Pilotażowy program ROSZADA, który powstał z myślą o młodzieży i studentach poszukujących miejsca pracy w zgodzie ze zdobywanym wykształceniem, przeszedł pozytywną weryfikację w warszawskim inkubatorze pomysłów ECORYS. Na testowanie proponowanych rozwiązań gdyńska innowacja otrzyma grant w wysokości blisko 30 tysięcy złotych. W pilotażu udział weźmie troje pracujących studentów oraz osoby stające u progu samodzielności. Autorem pomysłu na gdyńską ROSZADĘ jest Łukasz Rąpała z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
- Pracuję z młodzieżą od wielu lat, przyglądam się ich codziennym zajęciom, problemom, niekiedy dostrzegam swoiste zależności wymuszane przez najpilniejsze życiowe potrzeby. W „Wymiennikowni”, gdzie najczęściej spotykam się z młodymi ludźmi podczas przeróżnych zajęć, wielokrotnie powraca temat źródła utrzymania. Częste dyskusje naprowadziły mnie na pomysł, który zgłosiłem do warszawskiego inkubatora pomysłów ECORYS, dającego możliwość uzyskania dofinansowania na sprawdzenie w praktyce, czy propozycja jest możliwa do powszechnego zastosowania – mówi Łukasz Rąpała.
Na czym polega gdyńska ROSZADA? Najlepszym określeniem na pomysł z Gdyni jest zamiana miejsc.
- Wytypujemy troje studentów, którzy pracują w miejscach zupełnie niedopasowanych do kierunku ich wykształcenia, np. za sklepową ladą. Zaproponujemy im możliwość dwumiesięcznej praktyki w firmach stawiających na ludzi z ich wyuczonymi kwalifikacjami. Zwolnione okresowo miejsca pracy po studentach zajmą trzy młode osoby, jeszcze u progu zdobywania zawodu, aby spróbowały własnych sił, nauczyły się odpowiedzialności i mogły zarobić swoje pierwsze pieniądze na utrzymanie – mówi autor innowacyjnego pomysłu.
Program przeszedł pozytywną weryfikację w warszawskim inkubatorze pomysłów ECORYS. Dzięki temu otrzyma grant, który pozwoli na praktyczny test.
- Pomysł ROSZADY został oceniony bardzo dobrze przez ekspertów z inkubatora ECORYS. Otrzymamy blisko 30 tysięcy złotych na sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce. Te środki posłużą do sfinansowania trojgu studentom dwumiesięcznego stażu u nowego pracodawcy. Pokryją też koszty szkoleń i adaptacji zawodowej trojga młodych ludzi zastępujących studentów. Do końca sierpnia wytypujemy osoby do zamiany miejsc pracy, a jesienią ROSZADA przejdzie pilotażowy test – tłumaczy Łukasz Rąpała.
Warto podkreślić, że projekt ROSZADY otrzymał 106 punktów od ekspertów inkubatora ECORYS, co uplasowało gdyńską innowację na czwartym miejscu wśród 60 pozytywnie zweryfikowanych projektów.
- Tak wysoka ocena propozycji zamiany miejsc na rynku pracy bardzo mnie ucieszyła, a gdyńską ROSZADĘ, po testach, będziemy chcieli powszechnie stosować z myślą o potrzebach młodych mieszkańców Gdyni. Ocena ekspertów podpowiada, że mamy na to duże szanse powodzenia – podsumowuje Łukasz Rąpała.
Trudno się nie zgodzić. Tak wysoka ocena punktowa ekspertów inkubatora ECORYS zdecydowanie wskazuje na duży potencjał programu.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku