Gdyńska ROSZADA otrzyma grant na praktyczne testowanie

Pilotażowy program ROSZADA, który powstał z myślą o młodzieży i studentach poszukujących miejsca pracy w zgodzie ze zdobywanym wykształceniem, przeszedł pozytywną weryfikację w warszawskim inkubatorze pomysłów ECORYS. Na testowanie proponowanych rozwiązań gdyńska innowacja otrzyma grant w wysokości blisko 30 tysięcy złotych. W pilotażu udział weźmie troje pracujących studentów oraz osoby stające u progu samodzielności. Autorem pomysłu na gdyńską ROSZADĘ jest Łukasz Rąpała z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
- Pracuję z młodzieżą od wielu lat, przyglądam się ich codziennym zajęciom, problemom, niekiedy dostrzegam swoiste zależności wymuszane przez najpilniejsze życiowe potrzeby. W „Wymiennikowni”, gdzie najczęściej spotykam się z młodymi ludźmi podczas przeróżnych zajęć, wielokrotnie powraca temat źródła utrzymania. Częste dyskusje naprowadziły mnie na pomysł, który zgłosiłem do warszawskiego inkubatora pomysłów ECORYS, dającego możliwość uzyskania dofinansowania na sprawdzenie w praktyce, czy propozycja jest możliwa do powszechnego zastosowania – mówi Łukasz Rąpała.
Na czym polega gdyńska ROSZADA? Najlepszym określeniem na pomysł z Gdyni jest zamiana miejsc.
- Wytypujemy troje studentów, którzy pracują w miejscach zupełnie niedopasowanych do kierunku ich wykształcenia, np. za sklepową ladą. Zaproponujemy im możliwość dwumiesięcznej praktyki w firmach stawiających na ludzi z ich wyuczonymi kwalifikacjami. Zwolnione okresowo miejsca pracy po studentach zajmą trzy młode osoby, jeszcze u progu zdobywania zawodu, aby spróbowały własnych sił, nauczyły się odpowiedzialności i mogły zarobić swoje pierwsze pieniądze na utrzymanie – mówi autor innowacyjnego pomysłu.
Program przeszedł pozytywną weryfikację w warszawskim inkubatorze pomysłów ECORYS. Dzięki temu otrzyma grant, który pozwoli na praktyczny test.
- Pomysł ROSZADY został oceniony bardzo dobrze przez ekspertów z inkubatora ECORYS. Otrzymamy blisko 30 tysięcy złotych na sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce. Te środki posłużą do sfinansowania trojgu studentom dwumiesięcznego stażu u nowego pracodawcy. Pokryją też koszty szkoleń i adaptacji zawodowej trojga młodych ludzi zastępujących studentów. Do końca sierpnia wytypujemy osoby do zamiany miejsc pracy, a jesienią ROSZADA przejdzie pilotażowy test – tłumaczy Łukasz Rąpała.
Warto podkreślić, że projekt ROSZADY otrzymał 106 punktów od ekspertów inkubatora ECORYS, co uplasowało gdyńską innowację na czwartym miejscu wśród 60 pozytywnie zweryfikowanych projektów.
- Tak wysoka ocena propozycji zamiany miejsc na rynku pracy bardzo mnie ucieszyła, a gdyńską ROSZADĘ, po testach, będziemy chcieli powszechnie stosować z myślą o potrzebach młodych mieszkańców Gdyni. Ocena ekspertów podpowiada, że mamy na to duże szanse powodzenia – podsumowuje Łukasz Rąpała.
Trudno się nie zgodzić. Tak wysoka ocena punktowa ekspertów inkubatora ECORYS zdecydowanie wskazuje na duży potencjał programu.

Pierwsza kobieta za sterami Anakondy
Kryształowy Laur dla prezydenta Gdyni
Studenci Akademii Experymentu z dyplomami
Niezwykłe historie Gdynian w obiektywie
Gdynia zaprasza na swoje urodziny