Mieszkańcy z pomysłami na Park Centralny

Pełna sala w gdyńskim Urzędzie Miasta to najlepszy dowód na to, że plany władz miasta na utworzenie Parku Centralnego spotkały się z żywym zainteresowaniem mieszkańców. 20 czerwca odbyło się pierwsze ze spotkań w ramach trwających konsultacji społecznych. Kolejna okazja do podzielenia się swoją opinią – podczas czwartkowych i sobotnich spacerów badawczych. Gdyński Park Centralny rozciągać się będzie wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego, między ul. Świętojańską a Legionów. W planie zaproponowano podzielenie parku na dwie strefy: cichą oraz aktywną. Pierwsza miałaby być zlokalizowana bliżej ulicy Świętojańskiej, druga – bliżej ulicy Legionów. Stefę cichą tworzyć miałaby przestrzeń do siedzenia, piknikowania, gry w boule czy np. kometkę. W strefie aktywnej znaleźć by się mogło wielofunkcyjne boisko, które zimą pełniłoby funkcję ślizgawki dla amatorów łyżwiarstwa. Sercem Parku Centralnego byłby staw otoczony przez dwie specjalne trasy: jedną dla biegaczy, drugą dla rolkarzy. W parku miałby być zlokalizowany punkt informacji turystycznej, a także niewielkie punkty gastronomiczne.
 
O tych właśnie propozycjach rozmawiali uczestnicy wtorkowego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni. Dwugodzinna dyskusja zgromadziła około 50 gdynian. Mieszkańcy proponowali zastąpienie planowanego stawu fontanną z otwartym obiegiem wody. Podkreślali potrzebę takiego zaprojektowania parku, aby każdy z odwiedzających znalazł w nim coś dla siebie. Nie dzielmy przestrzeni, patrząc na nią przez pryzmat osób uprawiających różne dziedziny sportu, czy będących w różnym wieku – padało z sali. Miejsca takie, jak to, powinny być uniwersalne.
Równocześnie jednak pojawił się postulat wyznaczenia strefy, w której dzieci mogłyby np. uczyć się jazdy na rowerze. Najmłodszym mieszkańcom mogłaby też służyć atrakcyjnie zaprojektowana zieleń. Podkreślano także potrzebę dobrego oświetlenia całego terenu.
 
Podczas spotkania padły propozycje rezygnacji z jakiejkolwiek zabudowy na powierzchni parku na rzecz stworzenia miejsca całkowicie poświęconego strefie odpoczynku. W tym wypadku szalety miałyby się znaleźć w podziemnym parkingu. Sygnalizowano też potrzebę przeniesienia wjazdu na parking tak, aby znajdował się od strony al. Marsz. Piłsudskiego, na wysokości ul. Bema.
 
Konsultacje społeczne w sprawie Parku Centralnego potrwają do 7 lipca. Wszystkie zgłoszone w ich trakcie uwagi i opinie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wdrożenia oraz tego, czy będą atrakcyjne dla szerokiego grona mieszkańców – zapowiada Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Ostateczny pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni zostanie przygotowany po analizie wniosków wniesionych w konsultacjach społecznych – dodał.
 
W najbliższych dniach odbędą się jeszcze dwa spotkania, w których udział może wziąć każdy mieszkaniec Gdyni. Opinie i sugestie wniesione podczas konsultacji zostaną od razu zaprotokołowane do dokładnego rozpatrzenia.
Harmonogram spacerów badawczych:
• 22.06 (czwartek) o godz. 17.30,
• 24.06 (sobota) o godz. 10.00.
Osoby, które nie mogą osobiście przyjść na konsultacje społeczne, mogą wypełnić i przekazać specjalny formularz konsultacyjny. Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gdynia.pl oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Formularz można dostarczyć:
• pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl
• drogą elektroniczną: https://parkcentralny.webankieta.pl/
• pocztą tradycyjną, na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”
• osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 (okienko po prawej stronie, na parterze po wejściu do budynku UM), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”.
 
Uwagi,  które wpłyną lub zostaną dostarczone po godz. 14.00 w dniu 7 lipca lub będą pozbawione czytelnych danych osoby wypełniającej (imię i nazwisko) nie będą rozpatrywane.

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!