Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam!

W piątek, 9 czerwca w samo południe przed okrętem muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów w ramach II turnusu służby przygotowawczej. 105 ochotników złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia. Ochotnicy pochodzący z całej Polski, 4 maja br. rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze. Ćwiczenia odbywają się w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionie Saperów w Rozewiu oraz 6. Ośrodku Radioelektronicznym. Służba przygotowawcza została podzielona na dwa okresy: 3 miesięczne szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne, które potrwa miesiąc. Szkolenie podstawowe to przede wszystkim regulaminy i musztra, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, szkolenie ogniowe, taktyka, a także budowa i eksploatacja podstawowego sprzętu wojskowego. Podczas drugiej części ćwiczeń żołnierze będą szkolili się w różnych specjalnościach, w zależności od zgłaszanych potrzeb z jednostek wojskowych.

Służba przygotowawcza to pierwszy etap selekcji ochotników do zawodowej służby wojskowej. W ćwiczeniach biorą udział mężczyźni, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej. Głównym celem szkolenia przygotowawczego jest sprawdzenie, którzy ochotnicy nadają się do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z najlepszymi żołnierzami dowódcy jednostek wojskowych podpiszą kontrakty do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Nadane zostaną im również przydziały kryzysowe. Ochotnicy, z którymi nie zostaną podpisane kontrakty do NSR, stają się żołnierzami rezerwy i stanowią zasoby rezerw osobowych na potrzeby obronne naszego kraju.

Obecny turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych NSR, to drugi z trzech zaplanowanych na ten rok. Zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP, jednostki 3. Flotylli Okrętów będą szkolić ochotników do służby wojskowej jeszcze w jednym turnusie tj. 05.09-22.12.2017 r.

„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte