Wzorowa piecza zastępcza? Tak w Gdyni!

Trzeci rok z rzędu Gdynia otrzymała laur za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Specjalne "Wyróżnienie Pięciolecia" zostało przyznane naszemu miastu podczas V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, które w czwartek 8 czerwca odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Nagrodę odebrali wiceprezydent Gdyni Michał Guć, Mirosława Jezior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zuzanna Stec, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego był okazją do podsumowania pięciu lat, jakie minęły pod koniec 2016 roku od wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej a także momentem przyznania wyróżnień pięciolecia powiatom, które w najlepszy sposób realizują zapisy ustawy.

I takie właśnie wyróżnienie trafiło do naszego miasta. – Po raz trzeci z rzędu – przypomina Joanna Luberadzka – Gruca z Koalicji na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego, która kongres realizuje. W tym roku jednak doceniamy Gdynię w sposób szczególny, przyznając miastu Wyróżnienie Pięciolecia. W naszych oczach uznanie znalazło otwarcie Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD; fakt, że Gdynia z powodzeniem znajduje miejsce w placówkach rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz to, że małe dzieci – w razie potrzeby – trafiają do rodzinnych form opieki. Niezwykle cenię Gdynię za to, że tutejszy system wspierania dziecka i rodziny od początku jest starannie zaplanowanym procesem, z dokładnie określonymi etapami, które miasto realizuje konsekwentnie i z sukcesami.
Joanna Luberadzka – Gruca podkreśla, że wielkim osiągnięciem Gdyni jest taki system pracy z rodziną, dzięki któremu decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej jest ostatecznością. To doświadczenie, którym trzeba się dzielić, bo w wielu polskich miastach umieszczanie dzieci w placówkach instytucjonalnych wciąż jest dużym problemem.
Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duże domy dziecka, lecz także zbudowały kompleksowy, a zarazem bardzo przyjazny system pieczy zastępczej. Dzięki temu trafiające do niej dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy kameralnych placówkach instytucjonalnych.
Gdy określaliśmy ramy naszego systemu nie mieliśmy wątpliwości że dzieciom, które z różnych powodów nie mogą pozostać w swoich rodzinnych domach, trzeba zapewnić warunki jak najbardziej zbliżone do rodzinnych - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Takie, w których uda się precyzyjnie określić problemy i potrzeby dziecka, a potem, dzięki codziennej i systematycznej pracy z nim, wprowadzić w uporządkowaną dorosłość. Najlepszym potwierdzeniem słuszności gdyńskiego sposobu wsparcia rodzin zarówno biologicznych, jak i zastępczych są osiągane przez nas rezultaty.
Od 2012 roku działa w Gdyni Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Gdy zaczynał pracę, było w nim ośmiu koordynatorów. Dziś jest ich 15. Pod opieką koordynatora jest w zasadzie każda rodzina zastępcza.
Zadaniem koordynatora nie jest „naprawienie” dziecka, tylko wsparcie rodziny i pokazanie jej, gdzie może szukać pomocy – wyjaśnia Zuzanna Stec, kierownik Zespołu Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Oprócz koordynatorów w zespole jest też trzech pedagogów i sześciu psychologów. Współpracujemy z socjoterapeutkami, psychologiem – specjalistą diagnozowania dzieci krzywdzonych oraz radcą prawnym udzielającym rodzinom zastępczym bezpłatnych porad.
By cały czas dysponować odpowiednią liczbą miejsc w rodzinnych formach opieki gdyński samorząd wynajmuje nieruchomości, w których prowadzone są rodzinne domy dziecka. Miasto zapewnia ich wyposażenie, udziela rodzinom niezbędnego wsparcia w zależności od potrzeb.
W Gdyni bardzo mocno promujemy ideę rodzicielstwa zastępczego – podkreśla Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. Chodzi zarówno o pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych, jak i o stworzenie dobrego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego. Przykładem jest choćby tegoroczna kampania „Zwyczajna rodzina”, w którą zaangażowali się m.in. gdyńscy filmowcy. Nasze spoty wyświetlane były także podczas V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Nie zapominamy, że miarą gdyńskiego sukcesu jest przede wszystkim zadowolenie rodziców zastępczych i szczęśliwe dzieci, wychowujące się w ich rodzinach.
Ewenementem na skalę krajową jest też to, że - w razie potrzeby - w Gdyni wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia trafiają wyłącznie do rodzinnych form opieki. Obecnie w 230 gdyńskich rodzinach zastępczych wychowuje się 350 dzieci.

Po XLII sesji Rady Miasta Gdyni
Zobacz świat kina „od kuchni” w Gdyńskiej Szkole Filmowej
Świętuj 2 i 3 maja #wGdyni
Pekin: jeszcze można przystąpić do Programu Osłonowego
8 milionów na kształcenie studentów AMW