W Gdyni debatowano o przyszłości Europy

W piątkowe popołudnie 2 czerwca w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia rozważano o przyszłości Europy. W debacie udział wzięli członkowie Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz obywatele zainteresowani sprawami europejskimi. Inicjatorem debaty „Europa – jaka przyszłość? Rozważania nad Europą” był Komitet Regionów, instytucja europejska, która zwróciła się do wszystkich swoich członków z całej Europy o zorganizowanie debat obywatelskich w miejscach, w których zostali wybrani przez elektorat. Celem spotkania było podjęcie obywatelskiego dialogu na temat przyszłości Unii Europejskiej. W Unii do tej pory takich debat odbyło się co najmniej kilkanaście. W Gdyni zorganizowana została po raz pierwszy.

Debata zgromadziła imponującą liczbę euroentuzjastów jak i eurosceptyków. Przeważającą grupą zainteresowanych rozmową o przyszłości byli ludzie młodzi. Poruszane były ważne tematy, padały też trudne pytania.

- Europa znalazła się w trudnym momencie. Mamy do czynienia z licznymi sytuacjami kryzysowymi. Kilka lat temu zaczął się kryzys finansowy, który przerodził się w szerzej rozumiany kryzys gospodarczy. To pociągnęło za sobą wzrost bezrobocia. Oprócz tego mamy kryzys migracyjny. Udzielenie schronienia uchodźcom uciekającym przed wojną jest naszym obowiązkiem, choć nie jest to łatwe. Europa została zbudowana na solidarności i solidarność musi decydować o przyszłości Europy. Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi przyszło na debatę o Unii Europejskiej, bo przyszłość Europy zależy właśnie od Was – mówił Stanisław Szwabski, członek Europejskiego Komitetu Regionów oraz radny Gdyni.
W debacie udział wzięli również członkowie Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski i Jan Olbrycht, Europejskiego Komitetu Regionów – Tadeusz Truskolaski oraz zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Marzena Guz-Vetter.

Podczas debaty nastąpiło również podsumowanie wyników ankiety dotyczących Unii Europejskiej, którą można było wypełniać do 22 maja na stronie www.gdynia.pl/ankiety. Jej wyniki miały pozwolić poznać opinie i oceny na temat obecności Polski w Unii Europejskiej.

Wynika z niej, że 60% respondentów deklaruje zadowolenie z członkostwa w UE. W badanej grupie wg płci większymi entuzjastami wejścia do Unii są kobiety – 84%, a wg wykształcenia osoby z wykształceniem wyższym – 71%. Zauważalne jest także wyższe zadowolenie wraz z przynależnością do starszych grup wiekowych. Zadowolenie z członkostwa w Unii Europejskiej deklaruje bowiem 85% osób powyżej 55. roku życia i tylko 21% poniżej 24. roku.
74% badanych widzi korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Najczęściej wymienianym pozytywnym efektem jest wejście do Grupy Schengen, umożliwiające podróżowanie bez paszportów. Takiej odpowiedzi udzieliło 87%  ankietowanych. Istotną dla 80% badanych korzyścią płynącą z wstąpienia do Unii okazał się również czynnik finansowy – tzn. fundusze otrzymywane na modernizację infrastruktury, gospodarki, edukację itp. 76% respondentów korzyści z członkostwa we wspólnocie widzi w możliwości zamieszkania lub podejmowania pracy w innych państwach członkowskich. Odsetek badanych odczuwających korzyści w wejścia do UE w poszczególnych grupach podziałowych rozkłada się podobnie, jak w przypadku zadowolenia. Więcej pozytywów ze wstąpienia do Unii widzą kobiety, bo aż 91% oraz osoby z wykształceniem wyższym – 80% badanych. Wśród osób powyżej 55. roku życia korzyści zauważa aż 95% z nich, a tylko 50% wśród badanych poniżej 24. roku życia.
Ankietowani zapytani o oczekiwania na przyszłość w stosunku do Unii Europejskiej wymienili przede wszystkim: wzmocnienie instytucji demokratycznych – 57%, rozwijanie programów podnoszących umiejętności– 55% oraz rozwój spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej UE – 50%. Pojawiły się także głosy za odejściem Polski z UE.
Organizatorem debaty była Gdynia oraz Europejski Komitet Regionów, a partnerami Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Europe Direct Gdańsk oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku