W Gdyni zakończyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Dobiegło końca dwudniowe spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), Do Gdyni przyjechali przedstawiciele rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Obrady ekspertów zwieńczyło podpisanie Komunikatu, w którym zawarte zostały najważniejsze tezy. Wytyczają one polityczny kierunek i wskazują priorytetowe obszary współpracy. Mają też bardzo praktyczne konsekwencje w postaci decyzji o wsparciu, także finansowym, określonych działań i przedsięwzięć. Gdynia to idealne miejsce na rozmowy o tożsamości – podkreślał podczas konferencji prasowej prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP:
- Gdynia jest miejscem gdzie możemy pokazywać nie tylko przeszłość, ale też współczesne przemiany, dlatego wczoraj dowiedzieliśmy wspaniałe Muzeum Emigracji, dziś jesteśmy w Muzeum Miasta Gdyni.  Instytucje te są przykładem dobrze wymyślonych i  nowoczesnych instytucji kultury, które mają za zadanie rozpowszechnianie wiedzy związanej  z tożsamością.
 
Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. 
Warto dodać, że 30 czerwca 2017 r. kończy się polska prezydencja w Grupie. Następnie rolę państwa przewodniczącego obejmą Węgry.
fot. Michał Kowalski

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku