Ministrowie kultury państw Grupy Wyszehradzkiej w Gdyni

Przez dwa dni, 1 i 2 czerwca, Gdynia gości ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Eksperci z Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się raz w roku, by z jednej strony omówić bieżące projekty i podsumować dotychczasową współpracę, a z drugiej - by zaplanować i zdecydować, co w ramach wspólnych działań będzie się działo w kolejnych latach. Dziś, podczas wizyty w Muzeum Emigracji, mieli okazję poznać historię polskiej diaspory. Gości powitał gospodarz miasta prezydent Wojciech Szczurek:
- To ogromny zaszczyt dla naszego miasta móc gościć to niezwykłe wydarzenie w Gdyni , w tym szczególnym miejscu. Cieszę się , że jest to okazja by pokazać nową placówkę w naszym mieście - Muzeum Emigracji. W historii Gdyni współpraca międzynarodowa zawsze wpisana była w dzieje, jak i we współczesność. Niech ten klimat współpracy towarzyszy Państwa obradom.
Podczas rozmów i obrad w Gdyni, Polskę reprezentuje prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Podkreślił, że Gdynia nieprzypadkowo została wybrana na miejsce spotkania Grupy:
- Gdynia to symbol wspaniałego, szybkiego rozwoju, który był zaplanowany i zakończył się wielkim sukcesem. Miejsce w którym się spotykamy - zarówno miasto Gdynia jak i Muzeum Emigracji - to miejsca bardzo symboliczne. Wyjątkowe są przede wszystkim w kontekście trudnego tematu naszej jutrzejszej dyskusju, poświęconej budowaniu poczucia tożsamości i wspólnego wizerunku naszych krajów.
Spotkanie w Muzeum Eigracji było okazją do wręczenia Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za rok 2015, która trafiła do Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Ministrowie wybrali także laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za 2016 rok.
Polskę podczas obrad Grupy Wyszehradzkiej reprezentuje również Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN, z ramienia Czech – Minister Kultury Daniel Herman i Sekretarz Stanu Patrik Košicky. Z ramienia Słowacji obecny jest wiceminister kultury Ivan Sečík, a z Węgier Orsolya Pacsay-Tommasich, Sekretarz Stanu ds. międzynarodowych i europejskich w Ministerstwie Zasobów Ludzkich.
Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Łączy je nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wyznawane wartości.
Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska. Następnie rolę państwa przewodniczącego obejmą Węgry.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku