Idealne miejsce na rozmowy o tożsamości

1 i 2 czerwca Gdynia będzie gospodarzem spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie poprzedzają obrady ekspertów, które wczoraj rozpoczęły się w Muzeum Miasta Gdyni.  
O tym wydarzeniu rozmawiamy z Urszulą Ślązak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- To tradycja, że spotkania ministrów kultury poprzedzają obrady ekspertów?

- Tak. Taką tradycję mamy już od bardzo wielu lat. Eksperci z ministerstw kultury spotykają się raz w roku, by z jednej strony omówić bieżące projekty i podsumować dotychczasową współpracę, a z drugiej - by zaplanować i zdecydować, co w ramach tej współpracy będzie się działo w nadchodzących latach. Każdy kraj przedstawia inicjatywy dotyczące dalszej współpracy w sektorze kultury. To jeden cel. Drugi to bardzo praktyczna praca nad dokumentami, nad którymi później obradują ministrowie. Ich spotkania są niezwykle ważne, bo wytyczają polityczny kierunek i wskazują priorytetowe obszary współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Mają też bardzo praktyczne konsekwencje w postaci decyzji o wsparciu, także finansowym, określonych działań i przedsięwzięć we wskazanych obszarach priorytetowych.
- Ministrowie przyjeżdżają dzisiaj. Kogo będziemy gościć w Gdyni?
- Podczas rozmów i obrad w Gdyni, Polskę reprezentować będzie prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN. Z ramienia Czech obecni będą – Minister Kultury Daniel Herman i Sekretarz Stanu Patrik Košicky. Słowację reprezentować będzie wiceminister kultury Ivan Sečík, a z Węgier Orsolya Pacsay-Tommasich, Sekretarz Stanu ds. międzynarodowych i europejskich w Ministerstwie Zasobów Ludzkich.
- Pierwszego dnia obrad ministrów w Muzeum Emigracji w Gdyni wręczona zostanie Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka.

- To również tradycja. Nagroda przyznawana jest od 2006 roku. Podczas 26. spotkania Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się czerwcu ubiegłego roku w Pilźnie, Ministrowie Kultury zdecydowali, że nagrodę otrzyma Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. W ubiegłym roku w Pilźnie Nagrodę Wyszehradzką otrzymał Międzynarodowy Festiwal Teatralny  DEMOLUDY, organizowany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

- W piątek ministrowie rozmawiać będą o kwestii tożsamości krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz budowaniu jej spójnego wizerunku. Ponadto przyjęty zostanie raport zawierający przegląd najważniejszych przedsięwzięć z zakresu współpracy kulturalnej oraz podsumowana zostanie działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2016/17. Czy raport jest już gotowy?
- Właśnie go dopracowujemy. Zaczęliśmy z ekspertami rozmowy już we wtorek wieczorem i nadal dyskutujemy nad poszczególnymi projektami. Mamy jeszcze kilka kwestii, które wymagają dalszych ustaleń i decyzji. Trudno byłoby to zrobić nie spotykając się, dlatego dobrze, że tutaj razem jesteśmy.

- Właśnie! Właściwie jak doszło do organizacji spotkania ministrów kultury w Gdyni?
- Koledzy z Czech, Słowacji i Węgier prosili o zorganizowanie spotkania Grupy Wyszehradzkiej nad morzem. My tę prośbę – mając dostęp do morza - doskonale rozumiemy.  Pozostało zdecydować -  gdzie? Wybór Gdyni to decyzja naszego kierownictwa:  wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesora Piotra Glińskiego oraz  sekretarza stanu Jarosława Sellina. To doskonały wybór, bo przedstawiciele rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiać będą o szeroko rozumianej tożsamości kulturowej państw członkowskich. Dlatego zależy nam, żeby nasi goście zobaczyli, jak Gdynia powstała. Przygotowując spotkanie ministrów, miałam okazję zobaczyć wystawę stałą w Muzeum Miasta Gdyni i jestem nią zachwycona. To fascynująca, bardzo ciekawie pokazana historia powstania miasta poprzez indywidualne historie, co bardzo trafia do odbiorców. Mamy też uroczystość w Muzeum Emigracji. To też jest ogromny komponent naszej środkowoeuropejskiej tożsamości. Gdynia to idealne miejsce na rozmowy o tożsamości. 

- Dziękujemy za miłe słowa. I życzymy owocnych obrad.
Rozmawiała Dorota Nelke
Na zdjęciu obrady ekspertów ministerstw kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Muzeum Miasta Gdyni.

Gdynia o miejskich przestrzeniach publicznych
Gdyńskie kąpieliska gotowe na sezon
Jeszcze wygodniej i szybciej rowerem nad morze
O przyszłości miast na VI Kongresie Urbanistyki Polskiej
Gdynia Zachód wspiera polską reprezentację!