Prof. Jan Łopuski odznaczony

Profesor Jan Łopuski, gdyniani, oficer Armii Krajowej i naukowiec, został odznaczony Krzyżem 70-lecia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Medal wręczył profesorowi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Bogaty życiorys profesora Jana Łopuskiego może posłużyć za scenariusz niejednego filmu. Ten wybitny naukowiec, specjalista z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, morskiego i ubezpieczeniowego, autor blisko 200 publikacji naukowych i 30 książek, skończył w tym roku 100 lat. Jednak, jak przyznał sam podczas rozmowy z prezydentem Wojciechem Szczurkiem, to właśnie okres służby w Armii Krajowej jest najważniejszym czasem w jego życiu.
Profesor urodził się 3 stycznia 1917 r. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Akademii Handlowej w Krakowie. Podczas drugiej wojny światowej za swoje najważniejsze powołanie uznał służbę na rzecz Armii Krajowej. Był oficerem AK Podokręgu Rzeszów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Rzeszowszczyznę pozostał w konspiracji, jednak w grudniu 1944 roku dostał się w ręce radzieckich służb bezpieczeństwa. Został zesłany do 283. łagru NKWD w Stalinogorsku. Po zwolnieniu nielegalnie przedostał się na Zachód. Tam, w latach 1946-1947, służył w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych, najpierw we Włoszech, następnie w Wielkiej Brytanii. Jednak, tęskniąc za ojczyzną, postanowił powrócić do kraju. Zafascynowany morzem zamieszkał w Gdyni. W 1951 r. obronił pracę doktorską, stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał w 1971 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1977 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1984 r.
Prof. Jan Łopuski został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Edukacji Narodowej, a 30 maja 2017 Jubileuszowym Krzyżem „Win 70-lecia”, przyznanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus
Wyjątkowe urodziny Julki
"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie"
Rozlicz PIT w Rivierze z pomocą urzędników!
Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ