Aktywizuj się przez „Pracownię"

Gdyński system aktywizacji społeczno-zawodowej „Pracownia” jest już dostępny online. Strona internetowa pozwala dowiedzieć się szczegółów na temat programów pomocowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu przygotowano cztery ścieżki wsparcia. „Pracownia” to aż cztery różne programy wsparcia z ofertą warsztatów zawodowych oraz kompetencji miękkich, staży i praktyk w firmach, konsultacji z ekspertami ds. komunikacji i wizerunku, poradnictwa kariery czy nawet warsztatów hobbystycznych. Skierowane są one do osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z systemu pomocy społecznej, z problemami mieszkaniowymi, niepełnosprawnych, zmagających się z uzależnieniami oraz zamieszkujących obszary rewitalizowane.
Na stronie internetowej znajdują się informacje niezbędne dla potencjalnych uczestników programu. To opis każdej ze ścieżek projektu, warunki udziału i naboru oraz formularz zgłoszeniowy. Dokument wystarczy pobrać i wypełniony złożyć u jednego z partnerów, a w ciągu kilku dni zaproponujemy termin pierwszego spotkania – mówi Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
Programy podzielone zostały na:
ścieżka I: aktywność obywatelska i włączenie społeczne,
ścieżka II: intensywne wsparcie społeczno-zawodowe,
ścieżka III: wsparcie dla osób z niepełnosprawnością,
ścieżka IV: centrum integracji społecznej.
W zależności od potrzeb uczestnicy „Pracowni” mają zapewnione: warsztaty zawodowe i praktyki w gdyńskich firmach, doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty tematyczne z m.in. komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, stypendia i świadczenia reintegracyjne, spotkania z rehabilitantami, specjalistami ds. potrzeb osób niepełnosprawnych.
„Pracownia” to projekt Miasta Gdynia, realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z partnerami – Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Gospodarczą, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Bankiem Żywności. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej trwać będzie do jesieni 2022 roku i weźmie w nim udział ponad 660 osób.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!