Perły Samorządu tym razem nad morzem

Dwa dni spotkań, rozmów, sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych to program odbywającego się właśnie w Gdyni ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorządu 2017" organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Gdynię. Po raz pierwszy to prestiżowe spotkanie odbywa się poza Warszawą. Za nami już pierwsze dyskusje i panele z udziałem ekspertów. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wieczorna (25 maja) gala, podczas której najlepsze samorządy i włodarze odbiorą Perły Samorządu. Za dwa dni mija 27 lat od pierwszych wyborów samorządowych. Polskie samorządy w sposób bardzo fundamentalny przygotowały naszą rzeczywistość. To właśnie dzięki nim jakość życia mieszkańców naszego kraju zdecydowanie się zmieniła. Utrwaliły się mechanizmy, zmieniła się infrastruktura, żyjemy w innej Polsce powiedział podczas otwarcia kongresu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Dodał także: Perły Samorządu i kongres to na pewno okazja do tego,  aby spojrzeć w przyszłość, by zobaczyć, jakie wyzwania stoją przed nami. Mam nadzieję, że to wydarzenie dostarczy wielu ciekawych przemyśleń, które w praktyce będziemy mogli wdrażać każdego dnia, aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. W otwarciu kongresu udział wziął Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Za nami pierwsze spotkania i panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz naszego miasta. W inaugurującej kongres sesji plenarnej, Jak znaleźć pieniądze i nie wpaść w kłopoty? wzięli udział: Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Luiza Budner-Iwanicka, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Barbara Cendrowska, dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego Banku Pekao SA, Wojciech Kutyła, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Andrzej Maciejewski, poseł na sejm RP i przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Głównym tematem rozmowy był system finansowania samorządów, możliwe zagrożenia płynące z pozabankowych systemów pożyczkowych oraz kwestie związane z konstruowaniem i bilansowaniem ich budżetów, aby były one możliwie najskuteczniejsze.
W panelu dyskusyjnym dotyczącym rewitalizacji i tworzenia spójnej wizji rozwoju miast, miasteczek czy wsi, z ramienia Gdyni głos zabrał wiceprezydent Michał Guć, który powiedział: Bardzo ważnym czynnikiem przy procesie rewitalizacji jest zaufanie mieszkańców, którzy muszą wiedzieć, że ich udział w procesie zmian zachodzących w mieście jest istotny i przyniesie efekty.
Po południu miały miejsce m.in. panele Elektromobilność i gazomobilność–ambitny projekt w oczach samorządów z udziałem wiceprezydent Gdyni Katarzyny Gruszeckiej-Spychały oraz dyskusje na temat nowoczesnej polityki informacyjnej w samorządach. Pozostałe tematy panelowych rozmów to: OZE i skuteczna polityka energetyczna wyzwaniem dla samorządów, Inteligentne samorządy, czyli jak informatyzacja może zmienić funkcjonowanie administracji i społeczności lokalnych?, Nie trendy droga, czyli samorządowe mody, Sieć szpitali – pułapka czy szansa dla samorządów w kreowaniu polityki zdrowotnej.
Wieczorem natomiast w Muzeum Emigracji odbędzie się gala wręczenia wyróżnień w rankingu „Perły Samorządu” dla najlepszych samorządowców i samorządów w Polsce.
Szczegółowe informacje i program kongresu dostępne są na stronie: www.gazetaprawna.pl

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi