Nowoczesny akcelerator w redłowskim szpitalu

Pacjenci Szpitala Morskiego im. PCK mogą skorzystać z nowego sprzętu do radioterapii. Dzięki niemu skróci się czas naświetlania pacjentów, umożliwiona będzie dokładniejsza diagnostyka, a napromieniowywanie zostanie ograniczone do minimum. 24 maja został oddany do użytku nowoczesny akcelerator. Jest to urządzenie używane w radioterapii, czyli leczeniu napromienianiem nowotworów złośliwych. W uroczystym uruchomieniu sprzętu wzięli udział marszałkowie Mieczysław Struk i Paweł Orłowski.
Zakup akceleratora był koniecznością. Najstarsze z trzech tego typu urządzeń znajdujących się w szpitalu zostało wyprodukowane w 2006 roku, a więc nie spełniało 10-letniego kryterium wiekowego. Coraz częstsze awarie spowodowane starzeniem się elementów wpływały na przestoje aparatu i tym samym na wydłużanie się kolejek do zabiegu.
- Choroba nowotworowa to dramat wielu pacjentów i ich rodzin. Wsparcie, fachowa pomoc lekarzy i pielęgniarek, sprzęt na najwyższym poziomie, czyli godne warunki leczenia to dla nich szansa na wyzdrowienie. Cieszę się, że mamy w tym swój udział - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Nowy akcelerator posiada więcej możliwości diagnozowania jak np. CBCT, czyli tomografię wiązki stożkowej, pozwalającą na uzyskanie tomograficznego obrazu 3D przy nawet kilkunastokrotnie mniejszej ekspozycji na dawkę promieniowania w porównaniu do tradycyjnej tomografii komputerowej. Pozwala również na bramkowanie oddechowe, czyli możliwość obserwacji ruchów oddechowych pacjenta w trakcje seansu radioterapii. Z nowoczesnego sprzętu codziennie będzie mogło korzystać 120-150 pacjentów. Skrócenie czasu poszczególnych sesji zwiększy liczbę pacjentów oraz poprawi warunki pracy techników obsługujących akcelerator.
Akcelerator kosztował 8,25 mln zł. Na jego zakup szpital otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Środki pochodzą z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dotacja z ministerstwa wyniosła ponad 6,7 mln zł, samorząd województwa pomorskiego przekazał 1,5 mln zł, a szpital wyłożył prawie 50 tys. zł. Dostawcą sprzętu jest amerykańska firma Varian Medical Systems.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku