Pierwszy krok w kierunku Parku Centralnego

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Gdyni, która odbędzie się dzić 24 maja, głosowany będzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i al. Marsz. Piłsudskiego. Zmiany umożliwią realizację Parku Centralnego. Po ich wprowadzeniu, odpadnie możliwość w tym miejscu obiektu handlowego. Aktualnie na obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 marca 2008 roku. Przewiduje on zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Nowa wizja zagospodarowania terenu zakłada stworzenie wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego tętniącego zielenią parku miejskiego, stanowiącego atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Główna zmiana będzie polegać na wyłączeniu z planu tego obszaru możliwości  budowy obiektów usługowych i handlowych. Nowe zagospodarowanie stanowić ma uzupełnienie już istniejących wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego funkcji rekreacyjnych – m.in. skateparku, siłowni i placu zabaw dla dzieci. Dodatkowo pojawią się ścieżki dla amatorów sportu, miłośników spacerów oraz przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w otoczeniu zieleni.
W ramach stworzenia Parku Centralnego planowana jest także budowa parkingu podziemnego na 286 miejsc.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego zachowa istniejącą obecnie możliwość budowy nowej siedziby Urzędu Miejskiego. Na razie nie ma potrzeby takiej inwestycji, ale nie można wykluczyć, że powstanie w przyszłości.

Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości
W Gdyni trwa tydzień rodzinny
O lekkiej atletyce dla najmłodszych – Monika Pyrek Camp!
Gdynia solidarna z osobami z niepełnosprawnością
Gdynianka najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi