Jak stworzyć miasto dostępne dla wszystkich?

„Przestrzeń przyjazna wszystkim – tworzenie modelu samorządowego” - pod takim hasłem spotkają się na konferencji, która odbędzie się 30 maja w Gdyni specjaliści, by podyskutować o tworzeniu miasta przyjaznego dla każdego mieszkańca. Na konferencji zostanie przedstawiony model budowania infrastruktury przyjaznej wszystkim, który od wielu lat realizowany jest w Gdyni. Tworzenie miasta dostępnego dla wszystkich to jedno z najważniejszych zadań przed jakimi stają samorządy. Szczególnie ważne jest to dla osób, które nie mogą realizować swoich celów z powodu swojej niepełnosprawności lub wieku. Zadanie jakim jest zbudowanie miasta przyjaznego wszystkim nie jest łatwe, gdyż wymaga ono pogodzenia wiele aspektów: uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych, możliwości ekonomicznych, potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Tego zadania od lat podejmuje się Gdynia.
Jedne z najbardziej dostrzegalnych zmian w zakresie dostosowywania obiektów do potrzeb różnych osób widziane są w komunikacji miejskiej. Zarówno, autobusy jak i trolejbusy czy przystanki przyjazne są osobom starszym, czy niepełnosprawnym. Tworzymy także integracyjne place zabaw. Ponadto posiadamy wygodne dojścia do plaży, czy przysiadaki miejskie, czyli specjalne krzesełka do odpoczynku, na przykład dla osób starszych - mówi Marek Wysocki ekspert ds. dostępności ZDiZ Gdynia.
Uczestnicy konferencji będą starali się odpowiedzieć na pytania, jakie formy działalności samorządu lokalnego wpływają efektywnie na poprawę funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością. Ponadto jakie działania należy podjąć, by zapewnić równoprawny udział osób z niepełnosprawnością w lokalnej społeczności. Poruszona zostanie również kwestia wsparcia jakiego oczekują samorządy ze strony administracji centralnej i jakie działania podejmuje administracja rządowa, aby stwarzać warunki do tworzenia przestrzeni przyjaznej wszystkim.
Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, aby wspólnie wypracować działania na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców, w tym osób, które są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne poprzez liczne bariery w przestrzeni miasta. Swoje działania w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznych przedstawią przedstawiciele administracji rządowej: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Konferencja odbędzie się 30 maja w Marriott Gdynia Waterfront przy ulicy Jerzego Waszyngtona 19. Początek wydarzenia o godz. 9.00. Dzień wcześniej odbędzie się gala Gdynia Bez Barier.

Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus
Wyjątkowe urodziny Julki
"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie"
Rozlicz PIT w Rivierze z pomocą urzędników!
Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ