Rewitalizacja osiedla ZOH – budowa zbiornika retencyjnego

Prace przy budowie zbiornika retencyjnego na ul. Komierowskiego w rewitalizowanej części Chyloni są coraz bardziej zaawansowane. Podziemna konstrukcja będzie mogła zgromadzić około 1500 m sześc. deszczówki, spływającej między innymi z ul. Morskiej. Uwagę mieszkańców zwracają pokaźne kolektory (z nich powstaje zbiornik) o średnicy 260 centymetrów. Łączna długość zbiornika wyniesie 140 metrów. Budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Komierowskiego podzielono na cztery części/odcinki. Pierwsza część zbiornika jest gotowa do przykrycia ziemią, druga już jest umieszczona w głębokim wykopie. Obecnie trwają prace scalające elementy. To czynność czasochłonna i wymagająca specjalistycznego sprzętu.  Zajmują się więc nią wyspecjalizowani przedstawiciele producenta. Dwa kolejne odcinki powstaną po tygodniowej przerwie, tego wymaga procedura budowy tego typu konstrukcji.
Zbiornik retencyjny będzie pełnić ważną funkcję w systemie sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu ZOH – ma zapobiegać podtopieniom ulic. Budowana obecnie konstrukcja umożliwi gromadzenie wody podczas opadów deszczu. Maksymalna pojemność zbiornika wynosić ma aż 1500 metrów sześciennych wody, która w sposób kontrolowany będzie odprowadzana z rejonu osiedla.
Budowa zbiornika retencyjnego przyciąga uwagę mieszkańców osiedla ZOH. Wszystko za sprawą pokaźnych rozmiarów kolektorów przeznaczonych do jego wykonania. Każdy element ma aż ok. 30 metrów długości i średnicę 260 centymetrów, waży około sześciu ton. Łączna długość zbiornika wyniesie 140 metrów.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i układu dróg osiedlowych w rejonie ZOH, rozpoczęta pięć tygodni temu, polega obecnie na przygotowaniu tzw. uzbrojeniu terenu. Wymaga to m. in. wykopów ziemnych oraz czasowego usunięcia nawierzchni dróg (ulica Komierowskiego i Opata Hackiego). Skutkiem jest między innymi częściowe zamknięcie ulicy Opata Hackiego dla ruchu pojazdów (od ulicy Geskiego do ul. Komierowskiego  samochody mogą przejeżdżać wyłącznie w kierunku ulicy Chylońskiej) oraz całkowite zamknięcie ulicy Komierowskiego. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu w rejonie osiedla ZOH na bieżąco informują gdyński Zarząd Dróg i Zieleni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku