10 pracowni architektonicznych przygotuje koncepcje autorskie dla ZOH

10 pracowni projektowych zostało zaproszonych do przedłożenia koncepcji zagospodarowania w konkursie urbanistyczno – architektonicznym organizowanym przez gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych. Konkurs dla architektów jest elementem działań związanych z rewitalizacją części Chyloni. Wybrana praca będzie użyta do zaprojektowania dwóch placów pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego. Przestrzeń wspólna objęta konkursem zlokalizowana jest wokół budynku przy ul. Opata Hackiego 33, przy budynku Zamenhofa 7 oraz między budynkami Zamenhofa 17 oraz Opata Gackiego 23 i 19.

Do opracowania koncepcji wykorzystane będą m.in. wskazówki, które wnosili sami mieszkańcy podczas przeprowadzanych konsultacji społecznych. Ostatecznie przestrzeń dotychczas niezagospodarowana, ma stać się miejscem sąsiedzkich spotkań, wypoczynku i relaksu. W ramach aktualnego konkursu dla architektów ma powstać projekt miejsca, które najpełniej wpisze się w lokalne potrzeby oraz nada wspólnej przestrzeni indywidualny charakter.

Gotowe projekty do 6 czerwca trafią do Laboratorium Innowacji Społecznych, a 12 czerwca sąd konkursowy ogłosi wyniki. Autor najlepiej ocenionej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 11 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej. Druga nagroda to 6 000 zł, trzecia - 3 000 zł brutto.
Zwycięska koncepcja trafi do realizacji w przyszłym roku.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!