Prace Miejskiego Ogrodnika na Kamiennej Górze

Właśnie rozpoczęły się prace przy drzewostanie na Kamiennej Górze. Potrwają do 28 lutego i mają na celu przywrócenie zboczom wzniesienia pierwotnego parkowego charakteru  i ponowne otwarcie niezwykle pięknego widoku na Zatokę Gdańską i Molo Południowe. 
W pierwszej kolejności zostanie wyciętych 80 drzew, które wyrosły już po wojnie, zmieniając charakter tego miejsca, zacieniając zbocza i zasłaniając widok. Są to głównie topole, wierzby i klony. To gatunki wtórne, których pierwotnie w tym miejscu nie było, szybko się starzejące i nierzadko mogące stanowić zagrożenie dla spacerowiczów. Porządkowanie nie ograniczy się wyłącznie do wycinki drzew. Już z pierwszymi oznakami wiosny rozpoczną się nasadzenia nowych drzew i będą to gatunki dostosowane do warunków tego siedliska - dęby, buki i graby. Dodatkowo pojawi się roślinność niskopienna, kwitnące krzewy takie jak dereń, irga, leszczyna czy trzmielina. W okresie kwitnienia pokrywają się pięknymi białymi kwiatami. W warstwie podszytu lasu zostaną wprowadzone również cenne gatunki owocujące takie jak głóg i jarząb. Zapewnią one pożywienie ptakom zimującym w Gdyni. Łącznie będzie to około trzy tysiące nowych nasadzeń.
To kolejny etap prac, mający na celu rewitalizację terenu Kamiennej Góry i odnowienie popularnego wśród mieszkańców Gdyni terenu spacerowego i rekreacyjnego.


Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!