„Akcja zima” w Gdyni

Astronomiczna rozpoczęła się 21 grudnia, kalendarzowa 22 grudnia. Ta prawdziwa, z opadami śniegu przybyła do Gdyni dwa tygodnie później. Z mrozem i śniegiem bez problemu poradzi sobie odpowiedni sprzęt, który ma zapewnić drożność wszystkich szlaków komunikacyjnych. Osobom bezdomnym pomagają wyspecjalizowane, gdyńskie instytucje.

W imieniu Gminy obowiązki polegające na utrzymaniu zimowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych wykonuje Zarząd Dróg i Zieleni, który zleca powyższe zdania zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów. Firmy te dysponują 35 pługo-posypywarkami, 2 pługami klinowymi, 20 ciągnikami z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, 1 ładowarką samojezdną. Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu.

Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o łącznej powierzchni ok. 702 tys. m2, tj. ok. 4% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. 58 76 12 080) lub Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).

Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy nieruchomości, niezależnie od tego, czyją te chodniki stanowią własność. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Do dyspozycji osób bezdomnych jest 220 miejsc w 4 schroniskach w Gdyni.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowy z placówkami spoza terenu miasta, dzięki czemu liczba ta wzrosła do 390 łóżek.

Na terenie Gdyni działają:
• Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy (ul. Chwarznieńska 93, tel. 58 624 95 91) - schronisko dla mężczyzn - 89 miejsc.
• Zespół Opiekuńczy (ul. Fredry 3, tel. 58 661 65 26) - schronisko dla bezdomnych kobiet - 36 miejsc.
• Stowarzyszenie Alter Ego (ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 44) - schronisko dla rodzin - ok. 55 miejsc.
• Stowarzyszenie Alter Ego (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01) - schronisko dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie- 40 miejsc w schronisku, 20 miejsc interwencyjnych.

Wszystkie placówki zapewniają całodobowy noclegi i wyżywienie. Dwie pierwsze także środki czystości i kompleksową pracę socjalną.

Koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje się Centrum Reintegracji i interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności. Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11. Jest czynne w godz. 7.45 - 15.45 od poniedziałku do piątku - mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl. Sygnały przyjmują również:
• Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 58 660 22 03 i 58 660 22 04 - całodobowo)
• Straż Miejska (tel. 986 - całodobowo) lub nr 112
• Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody - 987

UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!

 
„Tym którzy odważnie realizują marzenia”
Napisy na gdyńskim PPNT zmienią opiekuna
„Mały Książę” na 60. urodziny szkoły
Zobacz niezwykłe portrety #zGdyni
Konsultacje społeczne na Dąbrowie rozpoczęte