Gdyńskie spacery i mapy sentymentalne na wagę złota

Mapa sentymentalna - Babie DołyProjekt „Spacery i mapy sentymentalne" realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni trafi do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" Rzecznika Praw Obywatelskich.

Efektem długich godzin spędzonych na spacerach po gdyńskich dzielnicach, rozmów o miejscach, które dla mieszkających tam osób są szczególnie ważne oraz warsztatów z grafikami są mapy sentymentalne czterech dzielnic - Oksywia, Witomina, Chyloni i Babich Dołów. Powstały w ramach przygotowań do gdyńskiej rewitalizacji, by podkreślić to, co dla mieszkańców obszarów rewitalizacji stanowi wyjątkową wartość, z czym wiążą miłe wspomnienia, co darzą szczególnym sentymentem.

Znaczący udział i w spacerach, i w tworzeniu map mieli gdyńscy seniorzy. Zaangażowanie tej grupy mieszkańców w kształtowanie przestrzeni docenili eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, decydując o wpisaniu gdyńskich „Spacerów i map sentymentalnych" do drugiej edycji „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". Celem inicjatywy jest promowanie wartościowych przedsięwzięć podejmowanych z myślą o osobach starszych i z osobami starszymi. Chodzi o dostrzeżenie oraz propagowanie działań służących budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wiekowym.

- Gdyńscy seniorzy od lat bardzo aktywnie włączają się w życie miasta. Mają to na uwadze a także fakt, że są najlepszymi znawcami historii danej dzielnicy chcieliśmy czerpać z ich doświadczeń, wywołać refleksję i przywołać dawne wrażenia, dziś już może nieco zapomniane. I to wszystko się udało - podkreśla Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które realizowało projekt. - Z drugiej strony zależało nam na jak najpełniejszym włączeniu tej grupy mieszkańców w kształtowanie oferty, jaka będzie realizowana w ramach procesu rewitalizacji. Część działań skierowana będzie właśnie do seniorów.
 
Podczas projektu seniorzy odegrali różne role. Występowali jako eksperci i konsultanci, co było szczególnie ważne w trakcie wspólnych prac z przedstawicielami innych pokoleń.

Wykorzystanie spacerów i map sentymentalnych w przygotowaniu zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji to nowe i szersze podejście do narzędzia wykorzystywanego w Gdyni już wcześniej. Równolegle do projektu prowadzonego przez LIS powstawała mapa sentymentalne Oksywia stowarzyszenia Traffic Design.

Mapy sentymentalne stworzone w ramach przygotowań do rewitalizacji dostępne są w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98.

Wręczenie wyróżnień w konkursie „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" planowane jest na pierwszy kwartał 2017 roku w Warszawie.


Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!