Domowy piec to nie śmietnik – nie spalaj odpadów!

W powszech­nej świa­do­mo­ści czę­sto jedy­nym spo­so­bem na tanie ogrza­nie domu jest pcha­nie do pieca wszyst­kiego, co mamy pod ręką, a jest tanie lub już niepotrzebne. Tym­cza­sem ist­nieje bardzo dużo rze­czy, przede wszystkim z two­rzy­w sztucz­nych, które nigdy nie powinny być spalane. Problemem nie jest nieprzyjemny zapach, wydzielany podczas spalania, ale trujące chemikalia. Spalanie takich odpadów szkodzi ludziom i środowisku.

Trujący dym na ulicy Czernickiego, fot. Straż Miejska

Szkodliwość ta wynika głównie ze zbyt niskiej temperatury, która panuje w piecach podczas spalania oraz uwalnianych w tym procesie zanieczyszczeń. Te z kolei przedostają się do powietrza, którym wszyscy oddychamy - mówi Danuta Wołk- Karczewska, rzeczniczka Straży Miejskiej w Gdyni.

I dodaje - Warto zauważyć, że liczba interwencji podejmowanych przez strażników, a związanych z nielegalnym paleniem odpadami sukcesywnie wzrasta - w ubiegłym roku było ich 431, na koniec września tego roku już 458, podczas gdy sezon grzewczy dopiero się zaczyna.

Straż Miejska w Gdyni prowadzić będzie systematyczne kontrole, szczególnie w peryferyjnych dzieleniach Gdyni, skąd zgłaszanych jest najwięcej przypadków spalania odpadów. Kontrole pieców grzewczych znajdujących się na posesjach prywatnych są przeprowadzane w godzinach 6.00 -22.00, natomiast tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę.

Funkcjonariusze sprawdzają, czym właściciele palą w piecach, czy są to odpady, ustalają, czy jest to zdarzenie pojedyncze, czy też trwa od jakiegoś czasu. W przypadku stwierdzenia palenia śmieci w piecach, które nie są do tego przeznaczone, grożą sankcje wynikające z art. 191 Ustawy o odpadach, w postaci aresztu lub grzywny do 5000 zł.

Funkcjonariusz straży miejskiej stwierdziwszy nieprawidłowości podczas kontroli może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

fot. Straż Miejska


Gdynia wzorem w programie Dostępność Plus
Wyjątkowe urodziny Julki
"Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie"
Rozlicz PIT w Rivierze z pomocą urzędników!
Śródmieście się zmienia. Miej na to wpływ