Forum Gospodarki Morskiej 2016

Blisko 500 uczestników, 30 prelegentów i 4 panele tematycznie skupione wokół polskiej branży morskiej, a wśród gości m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk a także profesor Jerzy Hauser. W piątek 14 października w Gdyni odbywa się Forum Gospodarki Morskiej 2016, podczas którego wręczono nagrody „Innowacyjna Gospodarka Morska". Przyznano także nagrodę w konkursie na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.

Zwycięzcy konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska

Szesnasty raz spotykamy się w Gdyni, by rozmawiać o ważnych wyzwaniach i ważnych zagadnieniach, które stoją przed polską gospodarką i polskimi firmami w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Bardzo się cieszymy, że są wśród nas ministrowie z utworzonego resortu gospodarki morskiej. Myślę, że to dobry prognostyk tego, jak ważny w strategii i działalności państwa jest ten właśnie obszar - powiedział witając gości prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Bardzo się cieszę, że wspólnie z panem prezesem Sławomirem Kalickim, który odpowiada za część programową forum, przygotowujemy jego program tak, aby najlepiej odpowiadał państwa zainteresowaniom. Jestem przekonany, że państwa udział i duża frekwencja w dzisiejszym spotkaniu to dowód tego, że te tematy są wybierane właściwie, a okazja do wysłuchania wystąpień, dyskusji i formułowanie wniosków w sposób praktyczny przekładają się na pastwa działalność gospodarczą - dodał.

Do zadań nowego ministerstwa, o którym wspomniał prezydent, bezpośrednio odniósł w swoim przemówieniu minister Marek Gróbarczyk. Koncentrujemy się na pięciu obszarach gospodarki morskiej. Pierwszym z nich, najistotniejszym, jest przemysł stoczniowy, bo bez niego gospodarka morska nie będzie funkcjonować. Bez rozwoju tej gałęzi nie ma szans na reindustrializację naszego kraju, którą zakłada rząd. Działaniem w tym kierunku jest Ustawa Stoczniowa.W trakcie otwarcia Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni przyznane zostały także nagrody w konkursie Innowacyjna Gospodarka Morska, którego fundatorem jest Piotr Soyka. Zwycięzcami konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska zostali:

- Innowacyjny projekt - Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o.

- Innowacyjny produkt - Stocznia CRIST S.A.

- Innowacyjna technologia - Remontowa Shipbuilding S.A.

- Innowacyjne przedsięwzięcie - Akademia Morska w Gdyni

- Innowacyjna osobowość - Marek Gróbarczyk

Jednocześnie przyznana została nagroda w konkursie na scenariusz filmu promującego gospodarkę morską, ze szczególnym naciskiem na nasz region. Laureatem konkursu filmowego został Jakub Maj, który napisał scenariusz i wyreżyserował film „Koncert".

Tegoroczne forum, którego liderem Sławomir T. Kalicki, prezes zarządu grupy firm Intermarine, jest to cztery panele dyskusyjne, do których zaproszono specjalistów oraz praktyków biznesu branży morskiej. W trakcie panelu Przemysły Morskie (lider: Jerzy Czuczman, Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, dyrektor biura związku pracodawców Forum Okrętowe) zaprezentowano doświadczenia krajów unijnych w realizacji strategii „Blue Growth", a także osiągnięcia krajowe w tym zakresie wraz z możliwościami dalszego rozwoju programu w Polsce. Zaproszeni goście skupią się również na Ustawie stoczniowej, budzącej w branży wiele nadziei, ale i też wątpliwości.

Dyskusje podczas panelu Logistyka Morska (lider: Marek Tarczyński, Przewodniczący rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, prezes zarządu w firmie Terramar) poświęcone zostały nowemu Unijnemu Kodeksowi Celnemu, obowiązkowej weryfikacji wagi kontenerów w eksporcie (VGM), unijnym przepisom o pracy delegowanej i sprawom krajowym, takim jak zmiany przepisów podatkowych, czy powołanie Krajowej Administracji Skarbowej.

Panel portowy (lider: Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, prezes zarządu Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni) zajął się zdefiniowaniem obecnej roli portów w gospodarce Polski i regionów. Prowadzone dyskusje miały także na celu szerokie spojrzenie na kwestie związane z „Zielonymi Portami". Omówiony został również wpływ strategii armatorów kontenerowych na polskie porty w kontekście postępującej konsolidacji linii żeglugowych i trwającego nieustannie wyścigu w budowie coraz większych statków.

Kierunki rozwoju i nowatorskie rozwiązania na polu Ship Management (lider: Piotr Masny dyrektor generalny Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o., Polish Ship Managers Association) to temat panelu dedykowanego temu sektorowi. Polska spełnia wszystkie przesłanki, sprzyjające środowisku jakiego potrzebuje nowoczesny Ship Management.

W ramach Forum odbędą się także warsztaty dla studentów pt. „Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwie Żeglugowym". Natomiast zwieńczeniem spotkania przedstawicieli branży morskiej będzie „Wspólna kaczka", czyli doroczny bankiet organizowany w hali Gdynia Arena, który odbędzie się w piątkowy wieczór.
Gdyńska firma tworzy rozwiązania dla światowych armatorów
Miasto widziane oczami dziecka
I Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych – ruszyły zapisy
Gdynia – najbardziej otwarta na obywateli w Polsce!
30. urodziny gdyńskiej firmy z Krzemowej